کیبورد پارسی برای فیرم ویر ۵ به بالا

کیبورد پارسی برای دستگاه های iOS با فیرم ویر ۵ به بالا در نسخه های بتای فیرم ویر ۵ که برای دولوپرها منتشر شده بود…

ادامه مطلب کیبورد پارسی برای فیرم ویر ۵ به بالا