جشن تولد سی‌سالگی FileMaker؛

امسال، برنامه‌ی FileMaker سی‌ساله می‌شود، برنامه‌ای که در طول سه دهه حیات خود تغییراتی زیادی را پشت سر گذاشته است و با این وجود همچنان…

ادامه مطلب جشن تولد سی‌سالگی FileMaker؛