ویژگی های ابزارهای برنامه نویسی

Xcode برای اجرای Xcode ٬ بر روی آیکن Xcode که به طور پیش فرض در /Developer/Applications قرار گرفته است ( شکل ۱-۳ ) دوبار کلیک…

ادامه مطلب ویژگی های ابزارهای برنامه نویسی