«باب ایگر» و خاطراتی از دوران همکاری دیزنی و اپل؛

«باب ایگر» در مقام مدیر عاملی شرکتی همچون دیزنی، این بخت و فرصت را داشته است تا در طول حیات حرفه‌ای خود با معروف‌ترین افراد…

ادامه مطلب «باب ایگر» و خاطراتی از دوران همکاری دیزنی و اپل؛