نگاهی به Objective-C – قسمت چهارم

فرستادن پیغام ( صدا زدن متدها ) در Objective-C از syntax زیر برای صدا کردن متد استفاده می شود: به طور انحصاری٬ در Objective-C شما…

ادامه مطلب نگاهی به Objective-C – قسمت چهارم