بالا و پایین کردن صفحات در سیستم‌های مک؛

خوشبختانه یا شاید هم متأسفانه، تمام صفحه‌کلیدهای موجود در بازار هم شکل و یکسان نیستند و دستگاه‌های مختلف از کیبوردهای متفاوتی مانند صفحه‌کلیدهای معمولی، ارگونومیک…

ادامه مطلب بالا و پایین کردن صفحات در سیستم‌های مک؛