قابلیت‌های نسل جدید دستگاه اپل تی‌وی؛

پروژه‌ی طراحی و تولید اپل تی‌وی در ابتدای کار برای شرکت اپل، بیش‌تر حکم یک سرگرمی را داشت. اما کم‌کم همین سرگرمی، در اتاق‌های فکر…

ادامه مطلب قابلیت‌های نسل جدید دستگاه اپل تی‌وی؛