آیفون 4 اینچی جدید اپل و قابلیت‌هایی که خواهد داشت؛

در آخرین گزارش‌هایی که در مورد ویژگی‌های احتمالی آیفون‌های 4 اینچی جدید اپل منتشر شده‌اند، پیشگویی‌ها از این موضوع حکایت دارند که آیفون ریز نقش…

ادامه مطلب آیفون 4 اینچی جدید اپل و قابلیت‌هایی که خواهد داشت؛

آیفون 4 اینچی اپل و بازگشت به خانه‌ی پنجم؛

تازه‌ترین شایعات و شنیده‌ها از این موضوع حکایت دارند که آیفون 4 اینچی جدید اپل، قرار است در خانواده‌ی آیفون‌های 5، طبقه‌بندی شود و به…

ادامه مطلب آیفون 4 اینچی اپل و بازگشت به خانه‌ی پنجم؛