نوشتن اولین برنامه iOS – قسمت دوم

نوشتن مقداری کد تا الان دیگر باید با Xcode و Interface برای نوشتن کمی کد احساس راحتی کنید. در این قسمت کمی از طعم برنامه…

ادامه مطلب نوشتن اولین برنامه iOS – قسمت دوم