از کار انداختن قابلیت اضافه شدن خودکار شماره‌ی جدید به تماس‌های آیفون و آیپد؛

در روزگار هوشمندهای دیجیتال، که هر شماره‌ی تماسی نامی دارد و هر دوست و آشنایی در فهرست تماس‌های کاربران، جا و مکانی، کم‌تر پیش می‌آید…

ادامه مطلب از کار انداختن قابلیت اضافه شدن خودکار شماره‌ی جدید به تماس‌های آیفون و آیپد؛