غیر فعال نمودن اعلان اپلیکیشن‌ها بر روی ساعت اپل؛

ساعت اپل تلاش قابل تحسینی به خرج داده است تا کاربران را از شر مزاحمت‌های بیهوده و نابه‌جای اعلان‌ها و اخطارهای برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف…

ادامه مطلب غیر فعال نمودن اعلان اپلیکیشن‌ها بر روی ساعت اپل؛