غیر فعال کردن قابلیت تصحیح واژگان بر روی iOS 9؛

قابلیت تصحیح واژگان بر روی گوشی‌های هوشمند، فرصت مناسبی برای استراحت دادن به انگشتان کاربران، هنگام تایپ پیام‌های طولانی محسوب می‌شود و به مخاطب کمک…

ادامه مطلب غیر فعال کردن قابلیت تصحیح واژگان بر روی iOS 9؛