آفیس ۲۰۱۱ برای مک هنوز از زبان های راست به چپ پشتیبانی نمی کند!

طبق گفته ی یک پست در بلاگ مایکروسافت ٬ آفیس ۲۰۱۱ برای مک هنوز از زبانهایی مانند عربی و فارسی که راست به چپ هستند…

ادامه مطلب آفیس ۲۰۱۱ برای مک هنوز از زبان های راست به چپ پشتیبانی نمی کند!