قابلیت‌هایی از iOS 7 که زیاد به آن‌ها اشاره‌ای نشد (قسمت اول)

در کنفرانس WWDC موضوعات زیادی وجود داشتند که باید در موردشان بحث می شد، به همین دلیل برخی از قابلیت های جدید iOS 7 مطرح…

ادامه مطلب قابلیت‌هایی از iOS 7 که زیاد به آن‌ها اشاره‌ای نشد (قسمت اول)