اپل برنامه ی Aperture 3 را با بیشتر از 200 ویژگی جدید ارائه داد

اپل Aperture 3 را معرفی کرد که یک نسخه جدید از برنامه ی ویرایش و مدیریت عکس بسیار قوی آن می باشد. بیشتر 200 ویژگی…

ادامه مطلب اپل برنامه ی Aperture 3 را با بیشتر از 200 ویژگی جدید ارائه داد