فعال‌سازی قابلیت Paper Tape در برنامه‌ی ماشین‌حساب مک؛

«تنها جواب کافی نیست، باید راه حل رسیدن به جواب را نیز بنویسید.» جمله‌‌ای که احتمالاً هر کداممان بارها در در کلاس‌های ریاضی در دوران…

ادامه مطلب فعال‌سازی قابلیت Paper Tape در برنامه‌ی ماشین‌حساب مک؛