فیرم ویر ۴.۳.۵ منتشر شد

اپل فیرم ویر ۴.۳.۵ را برای تمامی دستگاه های iOS  منتشر کرد. در این نسخه بهبود هایی در استفاده از گواهینامه های امنیتی برای ایجاد…

ادامه مطلب فیرم ویر ۴.۳.۵ منتشر شد