تنظیم قابلیت Force Click بر روی مک؛

Force Click از جمله ویژگی‌های تازه‌ی دستگاه‌های مک اپل، محسوب می‌شود که «کلید» تازه‌ای را برای کلیک کردن در اختیار کاربران این دستگاه‌ها قرار می‌دهد…

ادامه مطلب تنظیم قابلیت Force Click بر روی مک؛