بیشتر پولدار ها٬ آی فون را به عنوان تلفن هوشند همراه خود انتخاب می کنند (آپدیت شد)

(در این پست در میزان درصد مایقی برندهایی که ثروتمندان از برندهای شرکت های دیگر استفاده می کنند اشتباهی کرده بودم که اشتباه به محاسبه…

ادامه مطلب بیشتر پولدار ها٬ آی فون را به عنوان تلفن هوشند همراه خود انتخاب می کنند (آپدیت شد)