راهنمای استفاده از Siri (قسمت دوم)

در قسمت اول با Siri و راهنمای اولیه استفاه از Siri آشنا شدید در این پست با راهنمای تنظیمات دیگری از Siri آشنا خواهید شد.…

ادامه مطلب راهنمای استفاده از Siri (قسمت دوم)

فصل اول – قسمت دوم از کتاب استیو جابز

در این پست قسمت دوم از فصل اول کتاب را خواهید خواند. چنانچه مقدمه و یا قسمت اول از فصل اول کتاب را هنوز نخوانده…

ادامه مطلب فصل اول – قسمت دوم از کتاب استیو جابز