هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و پنجم

در این شماره خواهید خواند: – شرکت در قرعه‌کشی یک عدد New iPad با پر کردن پرسشنامه شرکت نقش – اپل در جایگاه پنجاه و…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و پنجم

هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و نهم

در این شماره خواهید خواند: – حضور تیم کووک در دهمین سالگرد کنفرانس All Things D دهمین دوره کنفرانس All Things Digital که به D…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و نهم