شماره دوم مجله اپلستان منتشر شد

شماره دوم مجله الکترونیکی اپلستان اردیبهشت ۹۰ منتشر شد. مجله الکترونیکی اپلستان ۱۵ ام هر ماه منتشر می شود. در شماره اردیبهشت۹۰ می خوانید : – ۲۰…

ادامه مطلب شماره دوم مجله اپلستان منتشر شد

شماره اول مجله اپلستان در فروردین ۹۰ منتشر شد!

مجله الکترونیکی اپلستان شماره اول: در این شماره می خوانید : – 1Password 3: برنامه مدیریت رمزهای عبور – یکبار برای همیشه – Postbox 2…

ادامه مطلب شماره اول مجله اپلستان در فروردین ۹۰ منتشر شد!