اپلیکیشن رسمی EURO 2012

درود٬ چند روزی (البته هفته بگم بهتره 😉 ) هست مسابقات فوتبال  EURO 2012 به میزبانی اوکراین و لهستان شروع شده. هرچند دیر ولی اپلیکیشن…

ادامه مطلب اپلیکیشن رسمی EURO 2012