هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و هفتم

در این شماره خواهید خواند: – آی پد جدید معرفی شد! اپل طی مراسمی در شب چهارشنبه ۱۷ اسفند آی پد جدیدش را معرفی کرد.…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و هفتم