ios 8.0.2 و مشکلاتی که همچنان باقی است؛

این گونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، نسخه‌ی به روزرسانی شده‌ی ios 8.0.2، خیلی نقش «حلال مشکلاتش» را درست بازی نکرده است و در…

ادامه مطلب ios 8.0.2 و مشکلاتی که همچنان باقی است؛