افزایش کارآیی و سرعت OS X Yosemite در مک؛

با توجه به امکانات و قابلیت‌های مختلفی که به همراه OS X Yosemite عرضه شده است، برخی از کاربران اظهار داشته‌اند که پس از ارتقا…

ادامه مطلب افزایش کارآیی و سرعت OS X Yosemite در مک؛