متن فارسی مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja

متن مصاحبه اختصاصی با اپلستان نوشته ای که در زیر می خوانید متن فارسی شده مصاحبه ای است که من به نمایندگی از تیم اپلستان…

ادامه مطلب متن فارسی مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja

مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja عضو تیم کرونیک

تیم اپلستان مصاحبه اختصاصی را با Joshua Hill همان P0sixninja بنیان گذار تیم کرونیک(Chronic-Dev)  انجام داده است که روز دوشنبه متن کامل این مصاحبه بر روی سایت اپلستان…

ادامه مطلب مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja عضو تیم کرونیک