«تیم کوک» و وظیفه‌ی دشوار طراحی بهترین ساعت هوشمند بازار؛

برگزاری آخرین رویداد شرکت اپل، بهانه‌ای شد، تا «تیم کوک» مدیر عامل این شرکت، با حضور در رسانه‌های مختلف از دستاوردهای جدید این اپل با…

ادامه مطلب «تیم کوک» و وظیفه‌ی دشوار طراحی بهترین ساعت هوشمند بازار؛