آشنایی با آی‌تیونز 12.2 بر روی سیستم‌های مک؛

با معرفی و عرضه‌ی سرویس Apple Music شرکت اپل دستی نیز بر سر و روی برنامه‌ی آی‌تیونز کشیده است تا آی‌تیونزِ با سابقه نیز از…

ادامه مطلب آشنایی با آی‌تیونز 12.2 بر روی سیستم‌های مک؛