تغییرات iOS 9.3 در نسخه‌ی بتای شماره‌ی 5؛

این روزها، سیستم‌عامل iOS 9.3 پنجمین مرحله از زندگانیِ بتای خود را پشت سر می‌گذارد و کم‌کم تغییرات نه چندان آشکاری که اپلی‌ها در پنجمین…

ادامه مطلب تغییرات iOS 9.3 در نسخه‌ی بتای شماره‌ی 5؛