هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و یکم

در این شماره خواهید خواند: – از   WWDC 2012 چه خبر؟ گزارشی از رخدادها و محصولات معرفی شده در WWDC 2012 – با Screens…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و یکم