۵ چیزی که استیو جابز از اپل در سال ۲۰۱۲ به آنها افتخار می کرد

استیو جابز نسبت به خیلی چیزها بسیار حساس بود : سادگی٬ به چالش کشیدن رفتار معمولی٬ ساختن محصولاتی که مردم عاشق آنها باشند و بسیاری…

ادامه مطلب ۵ چیزی که استیو جابز از اپل در سال ۲۰۱۲ به آنها افتخار می کرد