OS X 10.12 و احتمال دسترسی به Siri بر روی مک؛

در حالی که هنوز نسخه‌ی 10.11.4 برای OS X مراحل بتای حیاتِ تکنولوژیک خود را پشت سر می‌گذارد و رشد خود را از نظر اپلی‌ها…

ادامه مطلب OS X 10.12 و احتمال دسترسی به Siri بر روی مک؛