هفته نامه شماره شصت و یکم

در این شماره خواهید خواند: ———————————— – سخنان فیل شیلر در مورد حذف درایوهای نوری و نبود بلوری در مک های جدید – مایکروسافت رسما…

ادامه مطلب هفته نامه شماره شصت و یکم