نقد و بررسی های آی پد ۲ روی وب سایت های معروف قرار گرفتند

اپل ممنوعیت نقد و بررسی نوشتن برای آی پد ۲ را از روی آن برداشته و بنابراین این نقدها بر روی وب سایت های معروف…

ادامه مطلب نقد و بررسی های آی پد ۲ روی وب سایت های معروف قرار گرفتند