ورود نوکیا به عرصه تولید و انتشار اپلیکیشن Map

نوکیا در جدیدترین کنفرانسی که داشت از جدیدترین سرویس نقشه و اپلیکیشن مربوط به آن رونمایی کرد. نکته قابل توجه این موضوع این است که…

ادامه مطلب ورود نوکیا به عرصه تولید و انتشار اپلیکیشن Map