حضور مشترک اپلستان و شرکت نقش در نمایشگاه دنیای دیجیتال همراه

امسال سومین دوره جشنواره دنیای دیجیتال از ۲۹ شهریورماه (سه شنبه) تا ۱ مهر (جمعه) ۱۳۹۰ در تهران خیابان فاطمی٬ خیابان حجاب و در سالن…

ادامه مطلب حضور مشترک اپلستان و شرکت نقش در نمایشگاه دنیای دیجیتال همراه