اپل در ایران نمایندگی ندارد!

همانطور که می دانید بنابر تحریم های آمریکا٬ هیچ شرکت آمریکایی حق همکاری با شرکت های داخل ایران در زمینه هایی مثل تکنولوژی را ندارد.…

ادامه مطلب اپل در ایران نمایندگی ندارد!