نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت دوم:امکانات یا مشکلات؟)

امروز در قسمت دوم این مجموعه سراغ امکانات جدیدی که به iOS 7 اضافه شده شده است می‌رویم و برسی‌ دیگری خواهیم داشت از امکانات و…

ادامه مطلب نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت دوم:امکانات یا مشکلات؟)