هفته نامه شماره پنجاه و ششم

در این شماره خواهید خواند: ———————————— – فروش ۵ میلیون آی فون ۵ و نصب iOS 6 بر روی ۱۰۰ میلیون دستگاه! – اپل به…

ادامه مطلب هفته نامه شماره پنجاه و ششم