روشن کردن WiFi به طور خودکار هنگام باز کردن برنامه ها

قطعا برای شما هم اتفاق افتاده که به عنوان مثال در آیفون تان برنامه ی Safari رو باز کنید و قصد داشته باشید به وبگردی…

ادامه مطلب روشن کردن WiFi به طور خودکار هنگام باز کردن برنامه ها