فصل اول – قسمت دوم از کتاب استیو جابز

در این پست قسمت دوم از فصل اول کتاب را خواهید خواند. چنانچه مقدمه و یا قسمت اول از فصل اول کتاب را هنوز نخوانده…

ادامه مطلب فصل اول – قسمت دوم از کتاب استیو جابز

مقدمه ی کتاب استیو جابز اثر والتر ایساکسون

نوشتن این کتاب چگونه آغاز شد… در اوایل تابستان ۲۰۰۴ ٬ یک تلفن از طرف استیو جابز به من شد. او همیشه با من رفتار…

ادامه مطلب مقدمه ی کتاب استیو جابز اثر والتر ایساکسون