آیا iOS بازار بازی‌های کنسول‌های قابل حمل دستی را تسخیر خواهد کرد؟

همیشه این سوال مطرح بوده است که آیا دستگاه‌هایی مثل آی‌فون و آی پد و یا آی پادتاچ جای کنسول‌های قابل حمل بازی مثل PS…

ادامه مطلب آیا iOS بازار بازی‌های کنسول‌های قابل حمل دستی را تسخیر خواهد کرد؟