آیا آمازون از دستگاه رقیب Apple TV رونمایی می کند؟

به تازگی Amazon.com یکسری دعوتنامه برای خبرنگاران فرستاده است تا در مراسم دوم آوریل این کمپانی شرکت کنند. انتظار می رود که آمازون در این…

ادامه مطلب آیا آمازون از دستگاه رقیب Apple TV رونمایی می کند؟