هفته نامه شماره شصت و دوم

در این شماره خواهید خواند: ———————————— – اپل در سه روز سه میلیون آی پد فروخته است! – پیکسار٬ نام ساختمان اصلی خود را استیوجابز…

ادامه مطلب هفته نامه شماره شصت و دوم