پاک و یا ادغام کردن Contact های تکراری Address Book و آی فون

Contact های تکراری معمولا برای همه ی ما اتفاق می افتند و علت آنها در بیشتر مواقع تغییر ای میل یک نفر٬ تغییر شماره تلفن…

ادامه مطلب پاک و یا ادغام کردن Contact های تکراری Address Book و آی فون