حل مشکل خالی نشدن Trash در سیستم‌های مک؛

این موضوع که فایل‌ها و اطلاعات مختلف پس از Delete، یک مرتبه از حافظه‌ی سیستم زدوده نمی‌شوند و مدتی را مهمان سطل زباله‌ی مجازی سیستم‌عامل…

ادامه مطلب حل مشکل خالی نشدن Trash در سیستم‌های مک؛