از سیر تا پیاز دعواهای حقوقی اپل، سامسونگ و گوگل – بخش دوم

دیروز گفتیم که جنگ سختی میان غول های صنعت تلفن های هوشمند در جریان است، هر روز یکی دیگری را به کپی کردن متهم می…

ادامه مطلب از سیر تا پیاز دعواهای حقوقی اپل، سامسونگ و گوگل – بخش دوم

از سیر تا پیاز دعواهای حقوقی اپل، سامسونگ و گوگل – بخش نخست

هر روز خبر تازه ای از ماجراهای اپل، سامسونگ و گوگل در دادگاه ها می شنویم؛ یک روز سامسونگ محکوم به پرداخت غرامت یک میلیارد…

ادامه مطلب از سیر تا پیاز دعواهای حقوقی اپل، سامسونگ و گوگل – بخش نخست