فصل اول – قسمت اول از کتاب استیو جابز

در ۹ آبان مقدمه کتاب استیو جابز نوشته والتر ایساکسون را روی سایت قرار دادیم و اگر این مقدمه را هنوز نخوانده اید اینجا کلیک…

ادامه مطلب فصل اول – قسمت اول از کتاب استیو جابز