ترفندی برای پنهان‌سازی اپلیکیشن‌ها بر روی آیفون و آیپد؛

بسیاری از کاربران دوست دارند تا هر از چندی با سازوکارهای ترفند جدیدی آشنا شوند که همچون وِرد جادویی اَجی‌مَجی برایشان عمل کند و به…

ادامه مطلب ترفندی برای پنهان‌سازی اپلیکیشن‌ها بر روی آیفون و آیپد؛